IPON Awards 2020 – aanmeldformulier

De inschrijvingen zijn verlopen

IPON Awards 2020 – aanmeldformulier

Lees eerst aandachtig het reglement door, alvorens een voorstel in te dienen

De IPON Awards 2020 bestaan uit 8 categorieën. Inschrijven kan in één categorie.

1. Innovatie van het leren Award – PO
De sprong naar voren…impuls in het primaire onderwijs
Primair Onderwijs

2. Innovatie van het leren Award – VO
De sprong naar voren…impuls in het voortgezet onderwijs
Voortgezet Onderwijs

3. Innovatie van het leren Award – MBO
De sprong naar voren…impuls in het middelbaar beroeps onderwijs
Middelbaar Beroeps Onderwijs

4. Gewoon Speciaal Award
Innovatie in het Speciaal Onderwijs
Speciaal Onderwijs

5. Organisatie van het leren Award
Ondersteunend proces, efficiency
Onderwijsbreed

6. Start-up Award
Vernieuwend ICT-idee voor product of dienst t.b.v. het onderwijs
Onderwijsbreed

7. Stimulerings Award
Persoon, organisatie of initiatief met grote betekenis voor ICT in het onderwijs
Onderwijsbreed

8. Young Education Professional Award
Voor studenten van de PABO en lerarenopleiding die een oplossing met ICT hebben om werkdruk of lerarentekort tegen te gaan.
Onderwijsbreed

De award voor studenten van de Pabo of lerarenopleidingen die een oplossing hebben om de werkdruk of het lerarentekort tegen te gaan. Technologie moet hierbij een rol spelen.

Het lerarentekort in het onderwijs loopt op. In het primair onderwijs is dit nu al het sterkst zichtbaar, maar ook het voortgezet onderwijs heeft een tekort aan leraren voor bepaalde vakken. Dat zorgt voor extra werkdruk. Werkdruk die nu toch al hoog is door het lerarentekort, passend onderwijs, veel administratie, vele contacten met leerlingen en hun ouders, collega’s en externen. Klagen helpt niet, daarvoor is ons mooie vak te belangrijk. We moeten samen op zoek naar oplossingen.

Wij zoeken naar creatieve ideeën van jonge mensen die aan de start staan van een loopbaan in het onderwijs. Hoe zou technologie jou en je collega’s kunnen ondersteunen bij jouw belangrijke taak? We roepen je op om jouw innovatieve idee met ons te delen. Betrek er gerust collega’s, mentoren, docenten, leerlingen of sociale media bij. Wij kijken uit naar jullie inzendingen.

De winnaar wint namens Amac Onderwijs een gloednieuwe iPad. De meest recente iPad – model 2019 – is in het onderwijs zeer geliefd en wordt op scholen veel gebruikt. Daarnaast nodigt Amac Onderwijs de winnaar uit op het hoofdkantoor van Amac in Utrecht, The Wall. Een Apple Professional Learning Specialist zal hem of haar tijdens een persoonlijk sessie helpen het idee verder vorm te geven.