Doelgroep

Feiten & Cijfers IPON

5.730 bezoekers

Doelgroep

Docenten, leerkrachten, (bovenschools) management, schoolleiders, directie, ICT-coördinatoren, netwerkbeheerders en vele andere geïnteresseerden uit het onderwijsveld (waarbij de nadruk ligt op PO,VO, MBO en SO)

Functie van de bezoekers in het onderwijs

 

Samenvatting bezoekers enquête IPON 2016:

 • 71% van de bezoekers is (zeer)tevreden over IPON
 • 83% vindt de workshops/presentaties een belangrijk onderdeel (gemiddeld 2 tot 3 workshops per dag)
 • Ruim 79% van de bezoekers geeft aan IPON weer te bezoeken

Doel van bezoek IPON 2016:

 • Bezoeken van Exposanten/Leveranciers (56%)
 • Bezoeken van workshops/presentaties (64%)
 • Productoriëntatie (58%)
 • Productinvestering (18%)

Interesse gebieden bezoekers IPON2016:

 • 22% Educatieve software (incl. digibordsoftware), gaming en internet
 • 18% E-learning 15% Software (applicatiesoftware en licentie netwerken)
 • 16% Multimediale toepassingen
 • 12% Beleid (visie, financiering, beleid, toekomst, deskundigheid)
 • 12% Hardware (incl. digischoolborden en documentmanagement)
 • 5% Schooladministratie en/of leerlingvolgsystemen en HRM

42% van de bezoekers is (mede)beslissingsbevoegd over (ICT) investeringen

Investering op het gebied van ICT komend jaar:

 • 2% (werkelijke aantal 91) meer dan € 900.000,-
 • 22% (werkelijke aantal 1.003) tussen € 30.000,- en € 300.000,-
 • 20% (werkelijke aantal 912) investering tussen € 10.000,- en € 30.000