Deviant

Uitgeverij Deviant is een educatieve uitgeverij die toegankelijke en afwisselende lesmethodes ontwikkelt voor het mbo, voortgezet onderwijs, praktijkonderwijs en vso. Ons fonds biedt doorlopende leerlijnen voor de vakken Nederlands, rekenen, Engels en loopbaan & burgerschap. Ook hebben we een complete methode voor het vak ondernemerschap en ontwikkelen wij momenteel een methode Duits voor het mbo. Met onze methodes willen wij de kansen van jongeren op de arbeidsmarkt en in de maatschappij vergroten. Daarom ontwikkelen wij kwalitatief hoogstaand lesmateriaal dat leerlingen niet alleen uitstekend voorbereidt op de centrale examens, maar ook op hun toekomstig beroep en hun maatschappelijke rol.

Met hart voor en kennis van het onderwijs leveren wij graag een bijdrage aan beter en passender onderwijs waarmee we recht doen aan de verschillen tussen leerlingen.