Doelgroep

Feiten & Cijfers IPON2011

4.580 bezoekers

Doelgroep

Docenten, leerkrachten, (bovenschools) management, schoolleiders, directie, ICT-coördinatoren, netwerkbeheerders en vele andere geïnteresseerden uit het onderwijsveld (waarbij de nadruk ligt op PO,VO, MBO en SO).
ip2011-diag-functie

Functie van de bezoeker in het onderwijs

 • Directie/Bestuur = 15%
 • ICT-coördinator = 38%
 • Leerkracht/docent = 23%
 • Adviseur = 5%
 • Overig = 19%

ip2011-diag-soort-onderwijs

Soort onderwijs

 • PO = 41%
 • VO = 23%
 • MBO = 10%
 • SO = 8%
 • HBO of hoger = 5%
 • Anders = 13%

Beslissingsbevoegd over (ICT) investeringen, als;

 • Eindbeslisser (13%)
 • Meebeslisser (36%)
 • Adviserende rol (33%)
 • Niet betrokken (18%)

Samenvatting bezoekers enquête IPON2011:

 • 79% van de bezoekers is (zeer)tevreden over IPON
 • 89% vindt de workshops/presentaties een belangrijk onderdeel (gemiddeld 2 tot 3 workshops per dag)
 • Ruim 83% van de bezoekers geeft aan IPON weer te bezoeken

Doel van bezoek IPON2011:

 • Bezoeken van Exposanten/Leveranciers (53%)
 • Bezoeken van workshops/presentaties (68%)
 • Productoriëntatie (58%)
 • Productinvestering (17%)